FUCOIDAN UMI NO SHIZUKU TRI ÂN KHÁCH HÀNG || CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

FUCOIDAN UMI NO SHIZUKU TRI ÂN KHÁCH HÀNG || CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

Để tri ân quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ trong suốt thời gian qua, công ty Umi No Shizuku xin gửi đến Quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt áp dụng từ ngày 20/11/2023 đến ngày 23/12/2023.
𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐅𝐮𝐜𝐨𝐢𝐝𝐚𝐧 𝐔𝐦𝐢 𝐍𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐳𝐮𝐤𝐮 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:
✨ 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝟓% cho đơn hàng 13 hộp viên (1 hộp x 120 viên/ hộp) trở lên hoặc 5 hộp nước (1 hộp x 30 chai/hộp x 50ml/chai) trở lên.
✨𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐥𝐲 𝐬𝐮̛́ 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐋𝐨𝐧𝐠 cho đơn hàng từ 4 - 12 hộp viên (1 hộp x 120 viên/ hộp) hoặc 2 - 4 hộp nước (1 hộp x 30 chai/hộp x 50ml/chai).
✨𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐭𝐮́𝐢 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 cho đơn hàng từ 1 - 3 hộp viên (1 hộp x 120 viên/ hộp) hoặc 1 hộp nước (1 hộp x 30 chai/hộp x 50ml/chai).
✨Áp dụng từ ngày 20/11/2023 đến ngày 23/12/2023.

 

← Bài trước Bài sau →
Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng

Tổng Đài Miễn Phí: 1 800 55 88 02