Q2. Có cho đổi sản phẩm không?

Q2. Có cho đổi sản phẩm không?

A2. Chúng tôi chấp nhận yêu cầu đổi sản phẩm trong vòng 15 ngày kể từ ngày sản phẩm đến. Vui lòng liên hệ với Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng về các sản phẩm quý khách muốn đổi.
(Sản phẩm đã bị mở ra sẽ không được chấp nhận đổi. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc bảo toàn và phí vận chuyển cho sản phẩm đổi.)

← Bài trước Bài sau →
Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng

Tổng Đài Miễn Phí: 1 800 55 88 02