Đặt hàng

Q2. Có cho đổi sản phẩm không?

A2. Chúng tôi chấp nhận yêu cầu đổi sản phẩm trong vòng 15 ngày kể từ ngày sản phẩm đến. Vui lòng liên hệ với Trung...

Q3. Có thể trả lại sản phẩm không?

A3. Chúng tôi chấp nhận yêu cầu trả lại sản phẩm trong vòng 15 ngày kể từ ngày sản phẩm đến. (Sản phẩm đã bị mở ra...

Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng

Tổng Đài Miễn Phí: 1 800 55 88 02