Q3. Có thể trả lại sản phẩm không?

Q3. Có thể trả lại sản phẩm không?

A3. Chúng tôi chấp nhận yêu cầu trả lại sản phẩm trong vòng 15 ngày kể từ ngày sản phẩm đến.
 (Sản phẩm đã bị mở ra sẽ không được chấp nhận hoàn trả. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc bảo toàn và phí vận chuyển cho sản phẩm gửi trả lại.)

← Bài trước Bài sau →
Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng

Tổng Đài Miễn Phí: 1 800 55 88 02