Q4. Có thuế hải quan không?

Q4. Có thuế hải quan không?

A4. Quy định nhập khẩu khác nhau theo quốc gia và khu vực. Xin hiểu rằng khách hàng sẽ chịu mọi thuế hải quan và chi phí.

← Bài trước
Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng

Tổng Đài Miễn Phí: 1 800 55 88 02