Q9. Sự khác biệt giữa UMI NO SHIZUKU Fucoidan và sản phẩm Fucoidan của các công ty khác là gì?

Q9. Sự khác biệt giữa UMI NO SHIZUKU Fucoidan và sản phẩm Fucoidan của các công ty khác là gì?

A9. "UMI NO SHIZUKU Fucoidan, một sản phẩm đã được bán ra trên thị trường suốt 18 năm, có những đặc điểm sau: 
・Chứa Fucoidan Mix AG - một hỗn hợp độc quyền gồm ba nguyên liệu
・Sử dụng nhiều Fucoidan có độ tinh khiết cao
・Có ba dạng sản phẩm, có thể lựa chọn theo mục đích và nhu cầu sử dụng
・Được phát triển dựa trên rất nhiều dữ liệu nghiên cứu và thực nghiệm lớn thông qua nghiên cứu chung với Viện Nghiên cứu Fucoidan và các chuyên gia.
・Được chứng nhận theo JHFA và các tiêu chuẩn khác
 

← Bài trước
Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng

Tổng Đài Miễn Phí: 1 800 55 88 02