Phương thức thanh toán

Q1. Tiền Mặt/ COD

A1.  Phương thức thanh toán này dành cho những khách hàng đặt mua sản phẩm trực tiếp từ các văn phòng của công ty hoặc khách...

Q2. Thẻ Tín Dụng Bằng Máy POS

A2. Quý khách có thể thanh toán trực tiếp ở tại các văn phòng của công ty bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM

Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng

Tổng Đài Miễn Phí: 1 800 55 88 02